top of page

Jaladera Embutida Española para 3"

Clave de Dublin: JA-2246 NG

Jaladera embutida española para 3"

Acabados: Blanco, Negro, Natural 

JA-2246NG.jpg
bottom of page